Валута
BGN
 • EUR
 • BGN
Език

Фестивал на виното Розе в Казанлък през 2017 г.

Дата: 2017-05-10

Ежегоден ФЕСТИВАЛ НА ВИНОТО РОЗЕ в  КАЗАНЛЪK - ROSE WINE EXPO KAZANLAK

МОТО 2017: Виното е необятен свят за откриване.Виното е пътешествие безкрай.

 ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ:съвпада с кулминацията на ежегодния ПРАЗНИК  НА РОЗАТА В  КАЗАНЛЪК/първия уикенд на  месец юни / официално датите се  определят  с решение на Общински съвет Казанлък/

МЯСТО НА СЪБИТИЕТО: Фоайе и градина на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИСКРА-1860“Казанлък ул.”Искра” 1 по Договор.

СТАТУТ на ФЕСТИВАЛА, както ще бъде назоваван   в текста за краткост.

I.СЪДЪРЖАНИЕ: 

 1. ТЪРГОВСКО ИЗЛОЖЕНИЕ на Винопроизводителни предприятия и Бутикови изби,производители на други продукти от вино,хранителни стоки и произведения на занаятите и изкуствата ,тематично свързани с винопроизводителните практики,розопроизводството и модерното земеделие от България и чужбина.
 2. НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РОЗЕ “ЗЛАТЕН КИЛИКС“КАЗАНЛЪК-само за участници от България.
 3. ХУДОЖЕСТВЕН КОНКУРС ”ПРОДУКТОВ ДИЗАЙН НА ВИНЕН БРАНД РОЗЕ”- само за участници от България.
 4. ДИСКУСИОННИ ФОРУМИ,ТЕМАТИЧНИ ДЕГУСТАЦИИ и МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ,свързани с основните аспекти на ФЕСТИВАЛА.
 5. МУЛТИМЕДИЙНИ И ЖАНРОВИ АРТ СЪБИТИЯ, съпътстващи ПРОГРАМАТА НА ФЕСТИВАЛА
 6. БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЛ НА РОЗЕТО
 7. ОСНОВНИ ЦЕЛИ на  ФЕСТИВАЛА:

Популяризиране на българската винена култура,традиции и практики пред  гостите на Празниците  на розата  от страната и чужбина ,както и сред младото поколение  на Розовата Долината . Свързване на древните вино и розопроизводителни земеделски  традиции  с  богатата  на  исторически  артефакти  Долина на Тракийските царе . Артистичен  прочит на античната  история  и  възсъздаване на винени ритуали и  орфически  обряди,които демонстрират древната  връзката  между виното и човека. Обогатяване познанията за  гурме култура и съчетаване на вино с  храна, представяне на нови продукти,храни и напитки,както популяризиране  принципите  на  природосъобразния,здравословен и пълноценен начин на живот. Организиране на  различни културни и музикални прояви на млади и самобитни творци от Долината и демонстриране на уникални творчески практики.

НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС ЗА РОЗЕ „ЗЛАТЕН КИЛИКС“ КАЗАНЛЪК  и ХУДОЖЕСТВЕН  КОНКУРС ”ПРОДУКТОВ ДИЗАЙН НА ВИНЕН  БРАНД РОЗЕ” са единствената по рода си инициатива  в  страната и на Балканските  за тип РОЗОВИ вина .Този конкурс  генерира  съпричастност,интерес и съревнование  сред винопроизводители, технолози и енолози, сомелиери, специалисти по вината  и изтъкати винени журналисти. Уникалният “Златен киликс” е  най-престижната  НАГРАДА ЗА  РОЗЕ  в  България. БОГАТИЯТ НАГРАДЕН ФОНД на ФЕСТИВАЛА стимулира и подкрепя наред с утвърдените производители, нови и малки бутикови изби и фирми.Налага модерни европейски критерии и практики.Издига продуктовия дизайн на винените брандове.

III. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

 1. СТОЛИЦА НА РОЗЕТО-Превръщането на Казанлък в атрактивна туристическа винена дестинация и отправна точка към основните винени маршрути  на  страната.
 2. ТРАКИ, ВИНО и РОЗИ-Създаване на стойностен културен продукт и незабравим туристически акцент,който да генерира постоянен  интерес към Града,Долината и Страната ни.
 3. ”ДНИ НА ВИНО и РОЗИ „-Разнообразни Арт и Мултимедийни събития,които да естетизират идеите на ФЕСТИВАЛА и да го превърнат в  предпочитана културна  сцена  за изява както на млади,така и на утвърдени местни творци.
 4. МУЗЕЙ НА РОЗЕТО – чрез дарителски дейности и  енологично-изследователска работа да се  създаде сбирка от различни реколти вино РОЗЕ,които да проследяват историята на виното от този тип  в България.Към колекцията е желателно да се оформи и сбирка от съдове,етикети и материали,тематично свързани с виното РОЗЕ.
 5. ФОРМАТ НА ПРОВЕЖДАНЕ: ФЕСТИВАЛЪТ е  ежегоден тридневен форум ,който се  ситуира на закрито  пространство в центъра на града  с представителни функции, което представлява обществена културна институция,обект на посещения от официални лица и чуждестранни туристи по време на  ПРАЗНИКА НА  РОЗАТА. Предвид целите,които този ФЕСТИВАЛ си поставя,ИЗБОРЪТ НА МЯСТОТО за неговото провеждане,както и  ВРЕМЕТО на това провеждане,  са  от определящо значение.Изискването да е ситуирано изложението под покрив  е  допълнително условие от  ЗАКОНА ЗА ВИНОТО. 
 6. ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА НА ФЕСТИВАЛА:

ОРГАНИЗАТОР: АБСОЛЮТ ЕООД

АДМИНИСТРАТИВНИ ПАРТНЬОРИ:

ОБЩИНА  КАЗАНЛЪК-Събитието е под ПАТРОНАЖА НА КМЕТА на град КАЗАНЛЪК

ОРГАНИЗАЦИОННИ ПАРТНЬОРИ:

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИСКРА-1860″КАЗАНЛЪК

„КЪЩАТА НА РОЗИТЕ” КАЗАНЛЪК

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ „ROZA TRAVEL”КАЗАНЛЪК

СМЕСЕН ХОР „ПЕТКО СТАЙНОВ“ и солисти- ДЪРЖАВНА ОПЕРА Ст.ЗАГОРА

„КИАРА-Н“-КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ

„ТОРА АРТ-АТЕЛИЕ ЗА ХУДОЖЕСТВЕНО ЛЕЕНЕ“

ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР „РАЗЦВЕТ“ СТАРА ЗАГОРА

Р-Т „СТАРАТА КЪЩА“-ЕНИНА

„СТЕНЛИ СТИЛ“

„ХЕЛИКОН“ПЕЧАТНИЦА

АРТ ГАЛЕРИЯ „АТЕЛИЕТО“ И РОСЕН ДОНЧЕВ

ОФИЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ:

DI VINO

СЪЮЗ НА ЕНОЛОЗИТЕ НА БЪЛГАРИЯ-СЕБ

БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СОМЕЛИЕРИ-БАПС

БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  НА НЕЗАВИСИМИТЕ ЛОЗАРО-ВИНАРИ (БАНЛВ)

КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКОТО ВИНО

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ  ПО ДИЗАЙН  И РЕКЛАМА

С  ПОДКРЕПАТА НА: 

НГПИД „Акад. ДЕЧКО УЗУНОВ“КАЗАНЛЪК

НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ-1896 СОФИЯ

НУМСИ „ХРИСТИНА МОРФОВА“ СТАРА ЗАГОРА

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛОВДИВ

VI.ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ:

Основните средства  за организирането и провеждането на  ФЕСТИВАЛА се набират от  участниците чрез  заплащане на фестивална такса, размера и обхвата на която, се определя и отчита ежегодно  от

ОРГАНИЗАТОРИТЕ – приложение 3.

Наградният  фонд се спонсорира от частно дарения  на  IMPERX INC.

Съпътстващите културни събития  са организират по индивидуален начин и са обект на спонсорство,дарение и реклама.

VII. РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:

НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС ЗА РОЗЕ“ЗЛАТЕН КИЛИКС“КАЗАНЛЪК

– ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ –приложение 1

ХУДОЖЕСТВЕН  КОНКУРС ”ПРОДУКТОВ ДИЗАЙН НА ВИНЕН  БРАНД РОЗЕ”

– ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ –приложение 2 

VIII. ПРОГРАМАТА НА ЕЖЕГОДНОТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛА се

Определя от ОРГАНИЗАТОРИТЕ и се съгласува с АДМИНИСТРАТИВНИТЕ

И ОРГАНИЗАЦИОННИ  ПАРТНЬОРИ-не по-късно от края на месец март за текущата година.Публикува се на сайта на ФЕСТИВАЛА и в ПРОГРАМАТА на ПРАЗНИКА на РОЗАТА – приложение 4

РЕКЛАМНА СТРАТЕГИЯ, ГРАФИКА И ДИЗАЙН-

Специалности:Промишлен дизайн и Рекламна графика-от  НГПИД”Акад.ДЕЧКО УЗУНОВ“Казанлък

ДОБРОВОЛЦИ за ФЕСТИВАЛА:

 ВЪЗПИТАНИЦИ  на НГПИД”Акад.ДЕЧКО УЗУНОВ“

ВЪЗПИТАНИЦИ  на ПМГ”НИКОЛА ОБРЕШКОВ”

НАГРАДЕН ФОНД : Вината, участници в КОНКУРСА и получили определен брой точки от дегустационната комисия се класират за следните награди:

БРОНЗОВ МЕДАЛ -минимум 80 точки до 83 точки

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ -минимум 83точки до 85 точки

ЗЛАТЕН МЕДАЛ -минимум 85 точки

СПЕЦИАЛНА  НАГРАДА – “ЗЛАТЕН КИЛИКС” КАЗАНЛЪК – Трофей на Конкурса- След като са определени  вината със златни медали ,се дегустират отново  само от Председателя и председателите на  отделните  комисиите, които изберат  от тях виното за специалната  награда „Златен  Киликс”.

МЕДАЛ -НАГРАДА ЗА ДЕБЮТ   НА   РОЗЕ –Връчва се на ПРОИЗВОДИТЕЛ за ДЕБЮТЕН БРАНД ВИНО РОЗЕ,ПЪРВА РЕКОЛТА.

НАГРАДА ЗА ПРОДУКТОВ  ДИЗАЙН НА ВИНЕН БРАНД -ВРЪЧВА СЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ  ЗА БРАНД РОЗЕ  от  ХУДОЖЕСТВЕНАТА КОМИСИЯ,ПО  УТВЪРДЕНИ ПРАВИЛА.

НАГРАДА ЗА ПАРТНЬОРСТВО– НАГРАДА НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ-връчва се ежегодно на търговска фирма или производител за най-добри търговски и делови взаимоотношения.

ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ И МЕДАЛИ  ЗА  УЧАСТНИЦИ В ИЗЛОЖЕНИЕТО.

ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ ЗА ПАРТНЬОРИ.

Наградите представляват  художествени  интерпретации  на образци от Тракийското културно наследство и авторски произведения. Грамотите  се връчват за принос в популяризиране на винената култура на България,ценното ни културно-историческо наследство и уникалните ни розо и винопроизводителни практики. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ:

В  КОНКУРСЪТ ЗА РОЗЕ“ЗЛАТЕН КИЛИКС“ КАЗАНЛЪК и ХУДОЖЕСТВЕН .КОНКУРС ”ПРОДУКТОВ ДИЗАЙН НА ВИНЕН  БРАНД РОЗЕ” могат да участват само БЪЛГАРСКИ ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛИ. Гостуващите участници в Търговското изложение,ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДРУГИ СТРАНИ,получават ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ И МЕДАЛИ за участие. 

За повече информация можете да посетите сайта на изложението: http://rosewine-expo.com .